Miksi HUVI-kanavakokeilu päättyi

Kirjoitin aikaisemmin MTV:n uusista ilmaisista HUVI1 ja HUVI2 TV-kanavista. Juttu on näyttänyt kiinnostavan lukijoita. Olen saanut kyselyitä mihin kanavat katosivat, joten otin asiasta selvää.

HUVI-kanavien kokeilu päättyi

Pienen etsimisen jälkeen löysin netistä jutun jossa kerrottiin MTV:n HUVI-kanavakokeilun päättyneen. Huomasin myös ohjelmatietojen kadonneen netin TV-oppaista. En kuitenkaan löytänyt kanavakokeilun päättymisestä mitään tietoa MTV:n nettisivuilta, joten päätin tiedustella asiaa itse Maikkarilta. Kyselyni ohjautui MTV:n tuotepäällikkö Anne Matiskaiselle, joka vastasikin kyselyyni nopeasti.

Kysymyksiä HUVI-kanavakokeilusta

Millaista palautetta olette saaneet tästä kanavakokeilusta?

Kokeilu oli toimilupien päättymisen johdosta lyhyt ja palautetta on tullut maltillisesti. Kyselyt liittyneet lähinnä mahdolliseen jatkoon.

Mikä oli tämän kanavakokeilun tavoite ja saavuttiko MTV tällä kanavakokeilulla tavoitteensa?

Tavoite oli hyödyntää kanavajärjestelyiden johdosta hetkellisesti vapautunutta kanavakapasiteettia ja testata uudenlaista sisältökokonaisuutta, jossa interaktiivisella ohjelmasisällöllä (mm. peliohjelmat) oli merkittävä rooli.

Tullaanko tästä kokeilusta saatuja oppeja hyödyntämään nykyisillä tai mahdollisesti tulevilla TV-kanavilla?

Oppeja toki hyödynnetään. Olemassa olevien ja mahdollisten tulevien uusien kanavien suunnittelu on luonnollisesti oma prosessinsa, jossa kaikki kertyneet kokemukset on erittäin arvokkaita.

Haluatteko kertoa vielä jotain muuta aiheeseen liittyen?

Tavoitteemme on reagoida muuttuviin tilanteisiin nopeasti ja tämä avautunut tilanne antoi uudenlaiseen kokeiluun mahdollisuuden, jonka keskiössä interaktiivisten ohjelmaformaattien ansaintamallit. Jotta pystymme tulevaisuudessa kehittämään uudenlaisia ja yhä parempia palveluita, on kaikki palaute erittäin tervetullutta!