pup

Pup (engl. Potentially unwanted program) tarkoittaa tietokoneeseen  asennettua ei toivottua ohjelmaa. Pup voi asentua koneeseen jonkin hyödyllisen ohjelman asennuksen mukana. Asennusohjelman valinnat kannattaakin siksi lukea tarkkaan läpi. Joissain tapauksissa pup voi olla myös erittäin vaikea poistaa asennuksen jälkeen. Tässä tapauksessa pup on haittaohjelma.

phablet

Phablet on lyhenne sanoista phone ja tablet. Phablet on siis laite, joka on kooltaan älypuhelimen ja tablet-tietokoneen väliltä ja sisältää molempien laitteiden ominaisuudet.

suoritin

Suoritin eli prosessori (engl. processor) on tietokoneen ”aivot”. Suoritin tekee tietokoneessa kaiken laskennallisen työn (jos näytönohjainta ei lasketa) ja jakaa suoritusaikaa ja resursseja ohjelmille ja oheislaitteille. Mitä nopeampi ja tehokkaapi suoritin on, sitä sujuvammin ja nopeammin tietokone suoriutuu sille annetuista tehtävistä.

emolevy

Emolevy (engl. motherboard) on piirilevy, jolla tietokoneen suoritin ja tarvittavat oheispiirit sijaitsevat. Jos suorittimen ajatellaan olevan tietokoneen ”aivot”, emolevyn voisi ajatella olevan tietokoneen ”keskushermosto”. Tietokoneen kaikki muut osat kytketään emolevyyn ja sitä kautta ne saavat yhteyden toisiinsa ja suorittimeen.

käyttöjärjestelmä

Käyttöjärjestelmä (engl. Operating System, OS) on tietokoneissa, älypuhelimissa ja muissa prosessoripohjaisissa digilaitteissa toimiva ohjelmisto, jonka päällä kaikki muut ohjelmat (sovellusohjelmat) toimivat. Käyttöjärjestelmä tarjoaa sovellusohjelmille rajapinnan, jonka kautta sovellusohjelmat saavat laitteiston (”raudan”) helposti ja hallitusti käyttöönsä. Sovellusohjelmat suunnitellaan aina jollekin käyttöjärjestelmälle ja toimivat siten vain tietyssä käyttöjärjestelmässä.