ajuri

Ajuri (engl. driver) tarkoittaa tietokoneohjelmaa, jolla tietokoneen oheislaite saadaan toimimaan tietokoneen kanssa. Kun jokin uusi osa tai laite asennetaan tietokoneeseen, täytyy samalla asentaa ajuriohjelmisto. Ilman ajuria tietokone ei osaa kommunikoida uuden laitteen kanssa, eikä laitetta saada toimimaan.

Administrator

Administrator tai lyhyemmin Admin tarkoittaa ”pääkäyttäjää”. Pääkäyttäjällä on tietokoneeseen tai järjestelmään eniten käyttöoikeuksia ja mahdollisuus lisätä uusia käyttäjiä tai muuttaa muiden käyttäjien käyttöoikeuksia. Esimerkiksi Facebook-sivulla tai -ryhmällä on pääkäyttäjä, joka hallitsee sivun tai ryhmän asetuksia ja käyttöoikeuksia. Yleensä pääkäyttäjiä voi olla tarvittaessa myös useampia. Vain pääkäyttäjä voi lisätä uuden pääkäyttäjän.

A/D-muunnos

A/D-muunnos (engl. ADC, Analog to Digital Converting) tarkoittaa analogisen signaalin (esim. ääni tai kuva) muuttamista tietokoneen ymmärtämään digitaliseen muotoon. Esimerkiksi digitaalikameran kuvauskenno muuntaa näkemänsä kuvan digitaaliseksi ja tallentaa sen kameran muistiin bitteinä.

BIOS

BIOS (engl. Basic Input Output System) on tietokoneen perusohjelma, joka hoitaa alimman tason kommunikoinnin tietokoneen eri osien välillä. BIOS:in vastuulla on että kaikki tietokoneen osat osaavat kommunikoida, eli vaihtaa tietoa keskenään hallitusti. Kun tietokone käynnistetään, BIOS käynnistyy aina ensin ja lataa hoitaa laiteajurien ja tietokoneeseen asennetun käyttöjärjestelmän lataamisen käyttömuistiin.

bitti

Bitti (engl. bit) tarkoittaa tietokoneissa ja digilaitteissa pienintä tiedon tallennus yksikköä. Bitti voi saada arvokseen vain arvot 0 tai 1. Bitin tila voidaan tallentaa digitaalisessa elektroniikkalaitteessa muistiin ja tarvittaessa hakea sieltä esimerkiksi erilaisia laskuoperaatioita varten. Liitämällä useita bittejä peräkkäin, voidaan tallentaa suurempia tietomääriä. Kaikki tietokoneen tiedonkäsittely perustuu bittien käsittelyyn.