AI

AI (engl. Artificial Intelligence). Katso: tekoäly

IoTSP

IoTSP (engl. Internet of Things, Services and People) tarkoittaa palveluiden, ihmisten ja esineiden internet:iä (katso myös IoT). IoTSP korostaa ihmisten ja palveluiden tärkeyttä ja roolia esineiden internetissä. Digitalisoitujen ja automatisoitujen palveluiden myötä ihmisillä on IoTSP:n määritelmän mukaan edelleen tärkeä rooli ajatustyötä vaativissa työtehtävissä.

tekoäly

Tekoäly, keinoäly (engl. Artificial Intelligence, AI) tarkoittaa tekniikkaa, jonka avulla robotti kykenee selviämään tehtävistään itsenäisesti päättelemällä.

Tekoälyn toteuttamiseen voidaan käyttää esimerkiksi tehokasta mikroprosessoria, jolla suoritetaan älykkäitä algoritmeja sisältävää koodia.