Striimaus

Striimaus (streaming) tarkoittaa tietoverkossa tapahtuvaa musiikin tai videon siirtoa digitaalisessa muodossa. Striimauksessa musiikki- tai videotiedoston toistaminen voi alkaa heti kun tiedoston alku on saatu siirrettyä vastaanottavalle laitteelle (esim. tietokoneelle).

Esimerkiksi videoita välittävä YouTube ja musiikkipalvelu Spotify toimivat striimaustekniikalla.

3D

3D (engl. three dimensions), kolmiulotteinen. 3D-termiä käytetään kodin elektroniikkalaitteiden yhteydessä puhuttaessa kolmiulotteisesta kuvasta tai äänimaailmasta. Kolmiulotteisuus tarkoittaa sitä että kuvassa on tavallisesta valokuvasta poiketen myös syvyysvaikutelma. 3D-äänestä puhuttaessa tarkoitetaan monen kaiuttimen järjestelmää, jolla saadaan ääneen syvyysvaikutelma ja äänen suunta voidaan aistia.