3D skannaus

3D skannaus tarkoittaa ympäristön tai esineen muodon (ja pinnan värin) kuvaamista siten, että kuvista saadaan tietokoneella mallinnettua kolmiulotteinen kuva alkuperäisestä kohteesta. Tavallisen toimistoskannerin tapaan 3D-skanneri voi olla laite, jonka sisään skannattava esine laitetaan. Ympäristöä skannattaessa 3D-skanneri muistuttaa jalustalla seisovaa kameraa, joka kuvaa ympäristön pinnat ja mittaa etäisyydet.

digitestamentti

Digitestamentilla tarkoitetaan digitaalisen omaisuuden, kuten valokuvien ja erilaisten nettipalveluiden käyttäjätilien, testamenttaamista. Usein ei tule ajatelleeksi mitä digitaaliselle omaisuudelle tapahtuu, kun aika jättää. Esimerkiksi perheen kaikkien valokuvien jääminen johonkin pilvipalveluun voi harmittaa. Siksi myös digitaalisen omaisuuden testamenttaamisesta kannattaa huolehtia ajoissa.

selfie

Selfie tarkoittaa valokuvaa, jonka henkilö on kuvannut itsestään. Selfie otetaan yleensä kännykkäkameralla ja julkaistaan jossain sosiaalisen median palvelussa muiden kommentoitavaksi ja tykättäväksi.

analoginen

Analoginen (engl. analog) tarkoittaa luonnollista aaltomuotoista valo – tai äänisignaalia. Digilaitteet käsittelevät tietoja digitaalisesti, joten analoginen tieto täytyy muuntaa laitteiden ymmärtämään digimuotoon. Kun tieto (esim. ääni) halutaan esittää ihmiselle, se muunnetaan takaisin analogiseksi.

digitaalinen

Digitaalinen (engl. Digital) tarkoittaa tietoa, joka on tietokoneen ymmärtämässä binäärimuodossa eli ykkösinä ”1” ja nollina ”0”. Analoginen ääni – ja kuvasignaali muunnetaan digitaaliseksi, jotta se saataisiin tallennettua muotoon, jota voi käsitellä ja siirtää digilaitteilla.