digitestamentti

Digitestamentilla tarkoitetaan digitaalisen omaisuuden, kuten valokuvien ja erilaisten nettipalveluiden käyttäjätilien, testamenttaamista. Usein ei tule ajatelleeksi mitä digitaaliselle omaisuudelle tapahtuu, kun aika jättää. Esimerkiksi perheen kaikkien valokuvien jääminen johonkin pilvipalveluun voi harmittaa. Siksi myös digitaalisen omaisuuden testamenttaamisesta kannattaa huolehtia ajoissa.

selfie

Selfie tarkoittaa valokuvaa, jonka henkilö on kuvannut itsestään. Selfie otetaan yleensä kännykkäkameralla ja julkaistaan jossain sosiaalisen median palvelussa muiden kommentoitavaksi ja tykättäväksi.

etäläsnäolo

Etäläsnäololla tarkoitetaan Internetin yli tapahtuvaa reaaliaikaista kommunikointia, aistimista ja asioihin vaikuttamista. Videoneuvotteluyhteyden avulla toisella puolella maailmaa olevat henkilöt voivat keskustella reaaliaikaisesti keskenään. Etäläsnäolo menee askeleen pidemmälle. Etäläsnäolossa toisella puolella maailmaa olevaa robottia voidaan ohjata ja robotin näkemät asiat nähdä näytön tai virtuaalilasien kautta.

digitaalinen

Digitaalinen (engl. Digital) tarkoittaa tietoa, joka on tietokoneen ymmärtämässä binäärimuodossa eli ykkösinä ”1” ja nollina ”0”. Analoginen ääni – ja kuvasignaali muunnetaan digitaaliseksi, jotta se saataisiin tallennettua muotoon, jota voi käsitellä ja siirtää digilaitteilla.

digiraha

Digiraha tai virtuaaliraha on oikeaan rahaan rinnastettava maksuvaluutta, jota käytetään yleensä Internet-maailmassa. Digirahaa voi ostaa oikealla rahalla ja joissain tapauksissa se on muutettavissa myös takaisin oikeaksi rahaksi. Yleensä digiraha on kuitenkin tarkoitettu vain pienien maksujen tekemiseen. Suurempien rahasummien säilyttäminen digirahana voi olla riskialtista, koska digirahan arvo voi vaihdella rajustikin.