blogi

Blogi (engl. blog) tarkoittaa nettisivustoa tai sillä olevaa aluetta, johon yksi tai useampi henkilö kirjoittaa mielipiteitään ja kokemuksiaan valitsemastaan aihealueesta. Bloggaaminen eli blogin kirjoittaminen on yleensä harrastus ja perustuu omaan mielenkiintoon aiheesta ja haluun jakaa ajatuksiaan muille samasta aiheesta kiinnostuneille. Suomestakin löytyy sadoittan eri elämän alueista kertovia blogeja. Aktiivisimmat bloggaajat voivat myös ansaita bloggaamisella esimerkiksi mainostamalla.

bitti

Bitti (engl. bit) tarkoittaa tietokoneissa ja digilaitteissa pienintä tiedon tallennus yksikköä. Bitti voi saada arvokseen vain arvot 0 tai 1. Bitin tila voidaan tallentaa digitaalisessa elektroniikkalaitteessa muistiin ja tarvittaessa hakea sieltä esimerkiksi erilaisia laskuoperaatioita varten. Liitämällä useita bittejä peräkkäin, voidaan tallentaa suurempia tietomääriä. Kaikki tietokoneen tiedonkäsittely perustuu bittien käsittelyyn.

banneri

Banneri (engl. banner) tarkoittaa nettisivuilla näkyvää suorakaiteen muotoista mainosta, jota klikkaamalla pääsee mainostajan sivustoille. Bannereita käytetään mainostamiseen ja erilaisiin kampanjointeihin.

atk

Atk on jo melko vanhentunut termi, joka on lyhenne sanoista: ”Automaattinen Tietojen Käsittely”. Tämä termi otettiin käyttöön, kun tietokoneet alkoivat yleistymään eri työtehtävissä.

digitalisaatio

Lyhyesti ja yksinkertaisesti sanottuna digitalisaatio tarkoittaa käyttäjäystävällisten ja mahdollisimman pitkälle automatisoitujen palveluiden kehittämistä nykyaikaisia tietoliikenneyhteyksiä ja tietotekniikaa hyödyntämällä.

Tietokoneiden ja internetin yleistyessä tietotekniikkaa on otettu yrityksissä ja hallinnon palveluissa käyttöön perinteisesti olemassa olevien toimintatapojen päälle. Esimerkiksi täytettävät paperilomakkeet on korvattu verkosta saatavalla dokumenttipohjalla, joka on pitänyt täyttää ja lähettää sähköpostilla. Tämä ei ole varsinaisesti tuonut mitään parannusta olemassa olevaan palveluun, vaan perinteisen palvelun rinnalle on tullut sähköinen väylä asian hoitamiseen. Digitalisaatiohankkeissa palveluiden toiminta ajatellaan kokonaan uudelleen käyttäjän näkökulmasta. Mietitään mikä on käyttäjälle aidosti tärkeää ja miten käyttäjä saa palvelusta juuri sen mitä tarvitaan. Merkittävä oivallus digitalisaatiohankkeissa on se että muutoksia ei tehdä pelkästään käyttäjälle suoraan näkyviin palvelun osiin. Digitalisaatio voi pahimmillaan tai parhaimmillaan muuttaa koko yrityksen liiketoimintamallin toimintaa tukemaan paremmin asiakkaalle tarjottavan palvelun tarpeita.

Lisää digitalisaatiosta muualla

Valtiovarainministeriö – Digitalisaatio

Seuraa myös aihetunnistetta: #digitalisaatio sosiaalisessa mediassa.