A/D-muunnos

A/D-muunnos (engl. ADC, Analog to Digital Converting) tarkoittaa analogisen signaalin (esim. ääni tai kuva) muuttamista tietokoneen ymmärtämään digitaliseen muotoon. Esimerkiksi digitaalikameran kuvauskenno muuntaa näkemänsä kuvan digitaaliseksi ja tallentaa sen kameran muistiin bitteinä.

MP3

MP3 on musiikin pakkaamiseen käytettävä tiedostomuoto. MP3 -pakkauksen avulla CD -tasoinen ääni voidaan saada jopa kymmenen kertaa pienempään tilaan. MP3 -pakatun musiikin toistamiseen tarvitaan soitin, jossa on MP3 purkuominaisuus.

analoginen

Analoginen (engl. analog) tarkoittaa luonnollista aaltomuotoista valo – tai äänisignaalia. Digilaitteet käsittelevät tietoja digitaalisesti, joten analoginen tieto täytyy muuntaa laitteiden ymmärtämään digimuotoon. Kun tieto (esim. ääni) halutaan esittää ihmiselle, se muunnetaan takaisin analogiseksi.

digitaalinen

Digitaalinen (engl. Digital) tarkoittaa tietoa, joka on tietokoneen ymmärtämässä binäärimuodossa eli ykkösinä ”1” ja nollina ”0”. Analoginen ääni – ja kuvasignaali muunnetaan digitaaliseksi, jotta se saataisiin tallennettua muotoon, jota voi käsitellä ja siirtää digilaitteilla.

Striimaus

Striimaus (streaming) tarkoittaa tietoverkossa tapahtuvaa musiikin tai videon siirtoa digitaalisessa muodossa. Striimauksessa musiikki- tai videotiedoston toistaminen voi alkaa heti kun tiedoston alku on saatu siirrettyä vastaanottavalle laitteelle (esim. tietokoneelle).

Esimerkiksi videoita välittävä YouTube ja musiikkipalvelu Spotify toimivat striimaustekniikalla.