käyttöjärjestelmä

Käyttöjärjestelmä (engl. Operating System, OS) on tietokoneissa, älypuhelimissa ja muissa prosessoripohjaisissa digilaitteissa toimiva ohjelmisto, jonka päällä kaikki muut ohjelmat (sovellusohjelmat) toimivat. Käyttöjärjestelmä tarjoaa sovellusohjelmille rajapinnan, jonka kautta sovellusohjelmat saavat laitteiston (”raudan”) helposti ja hallitusti käyttöönsä. Sovellusohjelmat suunnitellaan aina jollekin käyttöjärjestelmälle ja toimivat siten vain tietyssä käyttöjärjestelmässä.