IoTSP

IoTSP (engl. Internet of Things, Services and People) tarkoittaa palveluiden, ihmisten ja esineiden internet:iä (katso myös IoT). IoTSP korostaa ihmisten ja palveluiden tärkeyttä ja roolia esineiden internetissä. Digitalisoitujen ja automatisoitujen palveluiden myötä ihmisillä on IoTSP:n määritelmän mukaan edelleen tärkeä rooli ajatustyötä vaativissa työtehtävissä.