etäläsnäolo

Etäläsnäololla tarkoitetaan Internetin yli tapahtuvaa reaaliaikaista kommunikointia, aistimista ja asioihin vaikuttamista. Videoneuvotteluyhteyden avulla toisella puolella maailmaa olevat henkilöt voivat keskustella reaaliaikaisesti keskenään. Etäläsnäolo menee askeleen pidemmälle. Etäläsnäolossa toisella puolella maailmaa olevaa robottia voidaan ohjata ja robotin näkemät asiat nähdä näytön tai virtuaalilasien kautta.