Digiaputoiminta Suomessa

Suomessa toimii vähintäänkin satoja digiaputoimintaa harjoittavia pienyrityksiä ja järjestöjä. Digiapupalveluita tarjoavat myös useat kodinkoneita myyvät kauppaketjut. Uusi Facebook -ryhmä toimii digiaputoimintaa harjoittavien ja asiasta kiinnostuneiden verkostona. Tämän verkoston tarkoitus on kehittää Suomen digiaputoimintaa.

Digiaputoiminta

Digiavulla tarkoitetaan kotona tarjottavaa apua kodin digilaitteiden asennuksessa ja käyttöönotossa sekä ongelmatilanteissa. Digitalisaation edetessä on vaarana että osa ihmisistä syrjäytyy digitaaliseen kuiluun eikä osaa hyödyntää tarjolla olevaa uutta tekniikkaa. Digiapurit tuovat apua tähän ongelmaan. Jatkuvasti muuttuva maailma vaatii myös digiapureilta jatkuvasti uuden opettelemista. Vuoden 2016 alkupuolella potkaistaan Facebookissa käyntiin uusi ryhmä, jonka tarkoitus on tuoda verkostoitumisen kautta apua digiapureiden arkeen.

Tule mukaan kehittämään digiaputoimintaa

Tervetuloa mukaan kehittämään digiapuriverkostoa ja Suomen digiaputoimintaa Digiaputoiminta -Facebookryhmään.