Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste
Laadittu: 19.2.2015

1. Rekisterin nimi

digiapuri.com digiapurirekisteri

2. Rekisterinpitäjä

digiapuri.com -sivusto
Sami Niemi
Tuohitie 19
66400 Laihia
Puh. 044 312 6708
sähköposti: sami.niemi@digiapuri.com

3. Rekisterin tarkoitus

Digiapuri.com -sivusto on suomalainen internetpalvelu, jonka tarkoituksena on tarjota yhteys digiapua tarvitsevien ja digiapua tarjoavien välille.

Digiapuri.com:n digiapurirekisteri tarjoaa mainostilan digiapuripalveluja tarjoaville yrityksille ja henkilöille. Palvelu toimii internetissä ja on kaikkien käytettävissä.

Digiapuri.com -sivuston palvelumuutoksista voidaan tarvittaessa ottaa yhteyttä rekisteriin merkittyyn yhteyshenkilöön.

4. Rekisterin tietosisältö

Digiapuri voi olla yritys tai henkilö. Rekisteri sisältää seuraavat tiedot digiapureista.

  • Yrityksen nimi tai muu vastaava tunniste
  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Osoitetiedot
  • Kotisivuosoite
  • Paikkakunnat, joilla digitalkkaritoimintaa harjoitetaan
  • Lista tarjotuista digitalkkaripalveluista
  • Kuvausteksti palvelusta
  • Valokuva tai logo

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietolähteenä käytetään internetissä yleisesti saatavilla olevia tietoja, jotka pyritään varmistamaan digiapuritoimintaa harjoittavilta yrityksiltä tai henkilöiltä puhelimitse tai sähköpostilla. Toimintaa harjoittavat voivat myös itse antaa ilmoituksen toiminnastaan digiapuri.com -sivustolla lomakkeen avulla tai sähköpostilla.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Digiapurirekisterin tiedot ovat kaikkien nähtävissä internetissä digiapuri.com -sivustolla. Tiedot omasta rekisterimerkinnästä luovutetaan digitalkkaripalvelun tarjoajalle itselleen pyydettäessä.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot sijaitsevat digiapuri.com -sivuston palveluntarjoajalta vuokratulla palvelintilalla. Palvelinta ylläpitää palveluntarjoajan yhteistyökumppani ja palvelintila ei sijaitse fyysisesti Suomessa. Digiapuri.com:in käyttämä palveluntarjoaja huolehtii palvelimen ylläpidosta ja palvelintason ohjelmistojen (kuten. php, mySQL,…) ylläpidosta. Digiapuri.com -sivuston ylläpitäjä huolehtii sivuston pohjana käytetävän WordPress julkaisujärjestelmän ja sen lisäosien asianmukaisista tietoturvapäivityksistä. Sivuilla näytetyt sähköpostiosoitteet on suojattu spambottien varalta kryptaamalla.

8. Tarkastusoikeus

Rekisteröity henkilö tai yritys voi tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty rekisteriin tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tiedot toimitetaan sähköpostitse pyydettäessä.

9. Tietojen korjaaminen

Rekisterissä olevat virheelliset tiedot korjataan pyydettäessä.

10. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa digitalkkarin pyynnöstä. Digiapuri.com -sivuston ylläpitäjällä on myös oikeus poistaa rekisteri halutessaan, digiapuri.com -sivuston toiminnan loppumisen takia tai jostain muusta syystä.