tekoäly

Tekoäly, keinoäly (engl. Artificial Intelligence, AI) tarkoittaa tekniikkaa, jonka avulla robotti kykenee selviämään tehtävistään itsenäisesti päättelemällä.

Tekoälyn toteuttamiseen voidaan käyttää esimerkiksi tehokasta mikroprosessoria, jolla suoritetaan älykkäitä algoritmeja sisältävää koodia.

neuroproteesi

Neuroproteesi tarkoittaa robottikättä tai robottijalkaa, jota ohjataan suoraan aivoista saatujen signaalien avulla eli niin sanotusti ”ajatuksen voimalla”. Aivojen tuottamat liikesignaalit voidaan ottaa vastaan joko päähineellä tai aivokuoreen asennettavan mikrosirun avulla. Neuroproteesi voi myös aistia kosketuksen siinä olevien antureiden avulla. Neuroproteesin tuntoaistimukset voidaan johtaa esimerkiksi selän iholle, jolloin neuroproteesin omistaja myös oikeasti tuntee proteesilla.

älyliikenne

Älyliikenne (Intelligent Transportation Systems, ITS) tarkoittaa liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantamista tieto- ja viestintätekniikan avulla.

Big Data

Big Data (suom. iso tieto) tarkoittaa useista eri lähteistä, esim. viranomaisten järjestelmistä kerättyä julkista tietoa. Big Data:sta puhuttaessa puhutaan usein myös tiedon analysoinnista ja tietojen yhdistämisestä siten, että saadaan jalostettua tiedosta helpommin hyödynnettävää täysin uudenlaisissa palveluissa.

Lue lisää Liikenne- ja viestintäministeriön sivulta:

http://www.lvm.fi/web/hanke/big-data

Fleimi

Fleimi (engl. Flame = liekki) tarkoittaa netin keskustelupalstalla syntyvää ”sanasotaa”, eli sanaharkkaa. Usein fleimi voi syttyä jonkin tahallaan provokatiivisen viestin (trollin) seurauksena.