IoTSP

IoTSP (engl. Internet of Things, Services and People) tarkoittaa palveluiden, ihmisten ja esineiden internet:iä (katso myös IoT). IoTSP korostaa ihmisten ja palveluiden tärkeyttä ja roolia esineiden internetissä. Digitalisoitujen ja automatisoitujen palveluiden myötä ihmisillä on IoTSP:n määritelmän mukaan edelleen tärkeä rooli ajatustyötä vaativissa työtehtävissä.

diginatiivi

Diginatiivi on henkilö, joka on koko elämänsä ajan ollut tekemisissä kännyköiden ja muiden nykyaikaisten digilaitteiden kanssa. Diginatiivi kokee digilaitteiden käyttöönoton helpommaksi kuin vanhempi sukupolvi. Diginatiivi ei myöskään pelkää uusien laitteiden käyttöönottoa ja omaksuu uusienkin laitteiden käytön nopeasti.

pingata

Tietoliikenteessä pingaaminen (engl. ping) tarkoittaa yhteyden testaamista signaalilla, jonka vastaanottava laite palauttaa lähettäjälle. Esimerkiksi internetissä laitteiden välistä yhteyttä voidaan testata ”ping” -komennolla.

Pingausta voidaan käyttää myös sosiaalisessa mediassa toisen henkilön huomion kiinnittämiseen. Esimerkiksi Twitterissä voidaan twiittiin lisätä ”ping @digiapuri”, jolloin viesti menee myös @digiapuri:lle.

FPS drop

Tietokonepeleissä kuvataajuus voi joskus olla matala (FPS drop) jos prosessorin tai näytönohjaimen teho ei ole riittävä. Matala FPS näkyy liikkuvan kuvan nykimisenä. Tällaisessa tilanteessa pelaaja voi todeta: ”pientä FPS droppia”.

sulautettu järjestelmä

Sulautettu järjestelmä (engl. Embedded system) tarkoittaa laitetta jonka toimintaa ohjaa laitteen sisällä oleva mikroprosessori eli tietokone. Toisin sanoen tietokone on tavallaan ”sulautunut” osaksi laitetta siten, ettei käyttäjän edes tarvi tietää että laitteen sisällä on tietokone.

Ennen mikroprosessoreja elektroniikkalaitteissa oli paljon erillisiä komponentteja, joiden avulla monimutkaisetkin toiminnot oli rakennettu. Nykyään mikroprosessorit ovat niin halpoja, että käytännössä suurin osa elektroniikasta on toteutettu mikroprosessoreilla.