Some

Lyhenne sanoista ”sosiaalinen media”. Sosiaalisella medialla tarkoitetaan internet-pohjaisia palveluita, joiden välityksellä ihmiset voivat olla vuorovaikutuksessa toistensa kanssa.