Smart TV

Smart TV nimisen tekniikan avulla televisiossa voi näyttää ohjelmia myös internetissä toimivien palveluiden sisällöstä. Smart TV tarjoaa rajapinnan, jolle palveluntarjoaja voi tarjota sovelluksen eli appsin, jolla palvelun sisältöön pääsee käsiksi. Smart TV appsit voivat olla valmiiksi asennettuna päätelaitteeseen tai niitä voi ladata jälkeenpäin sovelluskaupasta.