pingata

Tietoliikenteessä pingaaminen (engl. ping) tarkoittaa yhteyden testaamista signaalilla, jonka vastaanottava laite palauttaa lähettäjälle. Esimerkiksi internetissä laitteiden välistä yhteyttä voidaan testata ”ping” -komennolla.

Pingausta voidaan käyttää myös sosiaalisessa mediassa toisen henkilön huomion kiinnittämiseen. Esimerkiksi Twitterissä voidaan twiittiin lisätä ”ping @digiapuri”, jolloin viesti menee myös @digiapuri:lle.