IoT

IoT (engl. Internet of Things) tarkoittaa Internetiin liittyneitä laitteita, jotka voivat kommunikoida keskenään. Yhä useammin myös sellaisissa laitteissa, joita ei yleensä ajatella tietoteknisinä laitteina (esim. kodinkoneet) alkaa olla myös internet-yhteys. Erilaiset laitteet voivat myös olla yhteydessä toisiinsa ja tarjota näin uudenlaisia käyttäjiä helpottavia ominaisuuksia. IoT:n hyödyt nousevat esille sellaisissa laiteryhmissä, joiden välinen kommunikointi voi kehittää laiteryhmän toimintaa uudelle tasolle. Tällaisia laiteryhmiä ovat esimerkiksi kotiautomaatio, valmistava teollisuus, energian tuotanto, sekä monenlaiset automaatiojärjestelmät.