BIOS

BIOS (engl. Basic Input Output System) on tietokoneen perusohjelma, joka hoitaa alimman tason kommunikoinnin tietokoneen eri osien välillä. BIOS:in vastuulla on että kaikki tietokoneen osat osaavat kommunikoida, eli vaihtaa tietoa keskenään hallitusti. Kun tietokone käynnistetään, BIOS käynnistyy aina ensin ja lataa hoitaa laiteajurien ja tietokoneeseen asennetun käyttöjärjestelmän lataamisen käyttömuistiin.