Big Data

Big Data (suom. iso tieto) tarkoittaa useista eri lähteistä, esim. viranomaisten järjestelmistä kerättyä julkista tietoa. Big Data:sta puhuttaessa puhutaan usein myös tiedon analysoinnista ja tietojen yhdistämisestä siten, että saadaan jalostettua tiedosta helpommin hyödynnettävää täysin uudenlaisissa palveluissa.

Lue lisää Liikenne- ja viestintäministeriön sivulta:

http://www.lvm.fi/web/hanke/big-data