analoginen

Analoginen (engl. analog) tarkoittaa luonnollista aaltomuotoista valo – tai äänisignaalia. Digilaitteet käsittelevät tietoja digitaalisesti, joten analoginen tieto täytyy muuntaa laitteiden ymmärtämään digimuotoon. Kun tieto (esim. ääni) halutaan esittää ihmiselle, se muunnetaan takaisin analogiseksi.