A/D-muunnos

A/D-muunnos (engl. ADC, Analog to Digital Converting) tarkoittaa analogisen signaalin (esim. ääni tai kuva) muuttamista tietokoneen ymmärtämään digitaliseen muotoon. Esimerkiksi digitaalikameran kuvauskenno muuntaa näkemänsä kuvan digitaaliseksi ja tallentaa sen kameran muistiin bitteinä.